Achtergrondinformatie en digitaal vragenuurtje bij ‘Het leven speelt met mij’

Home / Nieuws / Achtergrondinformatie en digitaal vragenuurtje bij ‘Het leven speelt met mij’
Achtergrondinformatie en digitaal vragenuurtje bij ‘Het leven speelt met mij’

17-1-2022 | Of de lezingen in Hoogeveen (24 januari) en Haren (26 januari) doorgaan, is nog niet bekend. Wel vind je hier de digitale lezing van Rudi Kamminga en andere achtergrondinformatie bij het boek.  Op 2 februari vindt een digitaal vragenuurtje plaats. Hoe je daaraan mee kunt doen staat ook in dit bericht.

Digitale lezing
Klik hier om de digitale lezing te beluisteren.

Digitaal vragenuur
Op 2 februari van 19:30 tot 20:15 vindt ook over dit boek een digitaal vragenuurtje plaats via Microsoft Teams. Rudi Kamminga gaat dan in gesprek met Karin Lanenga en bespreekt vragen die van te voren via mail zijn binnengekomen. Je hoeft je deze keer (bij wijze van proef) niet van te voren aan te melden. Je kunt op 2 februari om 19:30 uur inloggen met deze link. Vragen kun je mailen naar organisator Henk Boomker, haren@boomker.info. 

Desnoods kun je onderstaande link kopiëren en in je browser plakken: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzNmZTc5YzEtM2YxNy00MDJkLTliYjYtNThiMWRhZDA0MGYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22883b3a03-7220-4543-a491-5d2099c5c08e%22%2c%22Oid%22%3a%224b36266d-8362-4f17-9e5d-2b9c4b289408%22%7d

Wil je je toch liever van te voren aanmelden en een herinnering ontvangen, klik dan op deze link.

Nog meer achtergrondinformatie bij het boek